Цената на електричеството на фиксиран пазар обикновено се определя в началото на договорния период. В България тези цени се определят от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР). За да можем да изчислим прихода, ще приемем производството на електричество от централа 30 kW да е 30000 kWh годишно.

 

Ако приемем, че цената на електричеството на фиксиран пазар е 0.18 лева на kWh (това е приблизителната цена на електричеството за бизнес клиенти в България през 2021 година), то приходът от продажбата на ток ще бъде:

 

Приход = произведено количество на електричество x цена на електричество

Приход = 30000 kWh x 0.18 лв/kWh

Приход = 5400 лв

 

Следователно, при продажба на произведеното електричество от централа с мощност 30 kW на фиксиран пазар с цена на електричеството от 0.18 лева на kWh, приходът ще бъде около 5400 лева годишно.

 

Какъв е приходът от продажба на ток от централа 30 kw на свободния пазар? 

 

 

Приходът от продажба на ток от соларна система 30 kW на свободния пазар може да варира в зависимост от много фактори, включително местоположението на системата, конкуренцията на пазара и сезонността на производството на електричество.

На свободния пазар цената на електричеството се определя от пазарните сили на предлагането и търсенето. Това означава, че цената на електричеството може да се колебае много, като в определени периоди може да бъде доста висока, докато в други периоди може да бъде много ниска.

 

За да определим приблизителен приход от продажбата на ток от соларна система 30 kW на свободния пазар, можем да приемем средната цена на електричество в България през последните години, която е около 0.15-0.20 лева на kWh.

 

Ако приемем, че соларната система произвежда 30000 kWh годишно, то приблизителният приход от продажбата на ток ще бъде:

 

Приход = произведено количество на електричество x цена на електричество

Приход = 30000 kWh x 0.15 лв/kWh (минимална цена)

Приход = 4500 лв

 

Приход = 30000 kWh x 0.20 лв/kWh (максимална цена)

Приход = 6000 лв

 

Следователно, приблизителният приход от продажба на ток от соларна система 30 kW на свободния пазар може да варира между 4500 и 6000 лева годишно, в зависимост от цената на електричеството на пазара. Въпреки това, цената на електричеството на свободния пазар е подложена на колебания и може да бъде доста непредсказуема.

Comments (0)

No comments at this moment
Продуктът е добавен към любими
Product added to compare.