Често задавани въпроси (FAQ)

Колко време е гаранцията на стоките в магазина?

Всички стоки се предлагат с две години законова гаранция.

В полето за х-ки на стоката/продукта е описана гаранцията на всеки един продукт.

Информация за правата на потребителите, произтичащи от законовата гаранция по чл. 112-115 от ЗЗП.

 

Чл. 112.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба потребителят има право да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие с договора за продажба. В този случай потребителят може да избира между извършване на ремонт на стоката или замяната й с нова, освен ако това е невъзможно или избраният от него начин за обезщетение е непропорционален в сравнение с другия.
 2. Смята се, че даден начин за обезщетяване на потребителя е непропорционален, ако неговото използване налага разходи на продавача, които в сравнение с другия начин на обезщетяване са неразумни, като се вземат предвид: 1. стойността на потребителската стока, ако нямаше липса на несъответствие; 2. значимостта на несъответствието;
 3. възможността да се предложи на потребителя друг начин на обезщетяване, който не е свързан със значителни неудобства за него.

 

Чл. 113.

 1. Когато потребителската стока не съответства на договора за продажба, продавачът е длъжен да я приведе в съответствие с договора за продажба.
 2. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба трябва да се извърши в рамките на един месец, считано от предявяването на рекламацията от потребителя.
 3. След изтичането на срока по ал. 2 потребителят има право да развали договора и да му бъде възстановена заплатената сума или да иска намаляване на цената на потребителската стока съгласно чл. 114.
 4. Привеждането на потребителската стока в съответствие с договора за продажба е безплатно за потребителя. Той не дължи разходи за експедиране на потребителската стока или за материали и труд, свързани с ремонта й, и не трябва да понася значителни неудобства.
 5. Потребителят може да иска и обезщетение за претърпените вследствие на несъответствието вреди.

 

Чл. 114.

 1. При несъответствие на потребителската стока с договора за продажба и когато потребителят не е удовлетворен от решаването на рекламацията по чл. 113, той има право на избор между една от следните възможности:
  1. разваляне на договора и възстановяване на заплатената от него сума;
  2. намаляване на цената.
  3. Потребителят не може да претендира за възстановяване на заплатената сума или за намаляване цената на стоката, когато търговецът се съгласи да бъде извършена замяна на потребителската стока с нова или да се поправи стоката в рамките на един месец от предявяване на рекламацията от потребителя.
  4. Търговецът е длъжен да удовлетвори искане за разваляне на договора и да възстанови заплатената от потребителя сума, когато след като е удовлетворил три рекламации на потребителя чрез извършване на ремонт на една и съща стока, в рамките на срока на гаранцията по чл. 115, е налице следваща поява на несъответствие на стоката с договора за продажба.
  5. Потребителят не може да претендира за разваляне на договора, ако несъответствието на потребителската стока с договора е незначително.

 

Чл. 115.

 1. Потребителят може да упражни правото си по този раздел в срок до две години, считано от доставянето на потребителската стока.
 2. Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за поправката или замяната на потребителската стока или за постигане на споразумение между продавача и потребителя за решаване на спора.
 3. Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с никакъв друг срок за предявяване на иск, различен от срока по ал. 1.

Защо да изберете нас?

Защо да направите поръчка от нашия е-магазин?

 1. ПЕРСОНАЛНО ОТНОШЕНИЕ - ВИЕ ПИТАТЕ - НИЕ ОТГОВАРЯМЕ И ДАВАМЕ СЪВЕТИ
 2. АКО ПРОДУКТЪТ, КОЙТО СТЕ ЗАКУПИЛИ ОНЛАЙН, НЕ УДОВЛЕТВОРЯВА ВАШИТЕ ЖЕЛАНИЯ - ИМАТЕ ПРАВО ДА ГО ВЪРНЕТЕ/ЗАМЕНИТЕ ЗА ДРУГ В 14-ДНЕВЕН СРОК.
 3. НИЕ ПРЕДЛАГАМЕ БЕЗКОМПРОМИСНО КАЧЕСТВО НА НАЙ-ДОБРА ЦЕНА,  А БОГАТИЯТ АСОРТИМЕНТ ОТ ПРОДУКТИ И УСЛУГИ НИ ПОСТАВЯ ВИНАГИ НА ПОЗИЦИЯ ПРЕД КОНКУРЕНТИТЕ.
 4. ПРЕДЛАГАМЕ ПОСТОЯННО ПРОМОЦИИ С ОТСТЪПКИ, НА КОИТО НЕ МОЖЕ ДА СЕ УСТОИ.
 5. ДОСТАВКИТЕ НИ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ БЪРЗО.
 6. ПЛАТФОРМАТА ЗА ПОРЪЧКИ Е УДОБНА И ЛЕСНА ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ.
 7. ФИРМАТА ПРЕДЛАГА ОПЦИЯ ЗА МОНТАЖ НА ПОРЪЧАНОТО LED ОСВЕТЛЕНИЕ.
 8. ВИНАГИ В КРАК С ТЕХНОЛОГИЯТА - НАЙ-НОВОТО И МОДЕРНО ОСВЕТЛЕНИЕ Е ТУК ПРИ НАС.
 9. ДВЕ ГОДИНИ ЗАКОНОВА ГАРАНЦИЯ НА ВСИЧКИ СТОКИ В МАГАЗИНА.

Разполагам с ваучер с промокод за пазаруване. Как да го използвам? За колко време е валиден? Какви са условията за доставка с този код?

Използване на ваучер за онлайн пазаруване

- Ваучер за онлайн пазаруване можете да получите като комплимент за направената покупка, независимо дали в онлайн или във физическия магазин е направена;

– Ваучерите за онлайн пазаруване могат да бъдат с различна стойност и валидност;

– Ваучерите може да се използват само за онлайн поръчки и важат за покупка над определена минимална покупка;

– Един потребител може да използва един ваучер за онлайн пазаруване - еднократно;

– Възможно е ваучерът за онлайн пазаруване да не може да се използва заедно с други промоции;

– Кодът на ваучера се въвежда при последната стъпка при онлайн пазаруване в поле „Промокод“;

Искам да върна стока в 14-дневен срок. Как да процедирам?

Отказ от поръчка

 

Ако сте потребител имате право да се откажете от поръчката, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни от датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките. За целта следва в този срок да ни информирате чрез формуляра или по някой от другите начини, посочени в раздел IX от Общите условия. При отказ на поръчка не се изисква продуктът да има някакъв проблем, но Вие следва да ни го върнете за Ваша сметка в 14-дневен срок от уведомлението, че се отказвам от поръчката. Разходите се очаква да не надвишат приблизително 10 лв. Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране. Ако се откажете от поръчката си, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас с изключение на разходите за доставка, в случай че сте избрали по-скъпа от всички възможни предлагани от нас опции, без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от поръчката. Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас освен посочените. За повече информация, запознайте се с раздел IX от нашите Общи условия.

Как да процедирам при проблем/дефект, който е установен в следствие на експлоатация на закупен продукт от е-магазина?

Рекламация на стоки

 

Продуктите, предлагани в нашия онлайн магазин, разполагат със законова 24-месечна гаранция от деня на доставката на конкретния артикул. Можем да предоставим допълнителна търговска гаранция, за което ще издадем гаранционен сертификат. Гаранцията по закон покрива фабрични дефекти или скрити дефекти на продуктите, различни от изхабяване поради обичайна употреба. При рекламация имате право да поискате ремонт на стоката или замяната й с нова, като ако рекламацията е основателна, ще извършим ремонт или замяна, което от двете действия е икономически оправдано и възможно, в срок от 30 дни от вписване на рекламацията. За целта е необходимо да върнете рекламационния продукт на посочения по-долу адрес. Ако в този срок не поправим или заменим продукта, имате право да искате връщане на цената след връщане на продукта или намаляване на платената от Вас сума. Срокът на гаранцията  се удължава съответно с периода, в който стоката е била при нас на ремонт. Ако не ни изпратите продукта - предмет на рекламация, ще анулираме рекламацията. За повече информация за правото Ви на рекламация, моля запознайте се с раздел X от Общите ни условия в сайта, както и с чл. 112-115 от Закона за защита на потребителите. Вижте и: КАК ДА СЕ ВЪЗПОЛЗВАМ ОТ ЗАКОНОВАТА 2-ГОДИШНА ГАРАНЦИЯ.

 

Моля изтеглете и попълнете формуляра от тук - Протокол

Как да процедирам при проблем по доставката на дадена стока?

Преглед за дефекти при доставка

Чл. 25 (1) При извършване на доставка на стока, поръчана от Leds4Economy, клиентът се задължава внимателно да я прегледа лично или чрез трето упълномощено от него лице, приемащо същата.

(2) При констатиране на външни видими дефекти – евентуални повреди, удари и други щети, установени при доставка, клиентът или третото лице следва да подпише протокол за щети в присъствието на куриера, в който протокол се описват констатираните дефекти и незабавно, не по-късно от 72 часа от доставката, да уведоми Leds4Economy за констатираното.

(3) Когато доставените стоки явно не съответстват на поръчаните от Клиента и това може да се установи при обикновен преглед на доставените стоки, клиентът има право в срок от 72 часа да поиска от Leds4Economy доставената стока да бъде заменена със съответстваща на поръчката стока.

(4) Уведомяването може да стане по какъвто и да е начин от изброените в раздел II от настоящите Общи условия или чрез формата за контакт в уебсайта.

(5) При постъпило уведомление по предходните алинеи Leds4Economy ще замени увредената/несъответстващата стока в срок до 3 /три/ работни дни, освен в случаите, при които не е налична стока от същия вид, за което Leds4Economy ще  информира клиента своевременно и ще договори с клиента условията за замяна.

Може ли да ползвам някаква отстъпка при по-голяма поръчка от е-магазина?

Стремим се да предложим най-добра цена за продуктите, които предлагаме. Всеки клиент, който желае да закупи продукти за повече от 150лв може да попита за своята цена на 0899168570 или да отправи официално запитване на office@leds4economy.com.

Цените в сайта с ДДС ли са?

Всички посочени цени включват 20% ДДС.

За колко време се изпълнява доставката след направа на поръчка в онлайн магазина?

 

 

➢ Доставка до адрес на клиента- пратката се изпраща в срок до 1 работен ден от обработване на поръчката Ви до посочен от Вас адрес с куриерска фирма Спиди или Еконт;

➢ Доставка до офис на куриер- пратката се изпраща в срок от 1 работен ден от обработване на поръчката Ви;

 

*Hяĸoи нaceлeни мecтa (пoвeчeтo ceлa и няĸoи гpaдoвe) ca cъc cпeциaлeн peжим нa дocтaвĸa oт cтpaнa нa ĸypиepcĸитe фиpми ("пo гpaфиĸ").  Ще бъдете информирани от нас при наличие на подобни обстоятелства.

*При отказ от поръчка в 14-дневния срок и при избрана първоначална доставка до адрес на клиента, то клиентът дължи възстановяване на куриерските разходи както за първата доставка, така и за доставката за връщане на продукта.

 

 

  Срок на доставка

Чл. 24 (1) Поръчки на стоки от Leds4Economy се приемат 24 часа в денонощието, включително в почивните дни и на официалните празници. Приетите поръчки се обработват и изпращат чрез куриер в рамките на 1-3 работни дни, aко не сме уговорили друго, считано от деня, в който сте получили уведомление по чл. 14, ал. 2, че ще изпълним поръчката, респ. от датата на поръчката или получено плащане (при поръчки, заплатени по банков път).  Срокът на доставка се удължава съответно с броя на почивните дни при поръчки в петък, събота, неделя и по време на официални празници. Моля имайте предвид, че  стандартният срок за доставка не важи за всички предлагани стоки. За стоките, за които има по-голям срок на доставка, това е отбелязано в обявата на самия продукт.

(2) Максималният срок на доставка на стоки в рамките на Република България е 7 (седем) работни дни от датата на потвърждение от продавача по чл. 14, ал. 2, че поръчката ще бъде изпълнена, освен ако не сме уговорили друго.

(3) Срокът за доставка на стоки, поръчани при условията на финансиране чрез кредит или на изплащане е от 24 часа до 4 работни дни и започва да тече от момента, в който Leds4Economy получи уведомлението за одобрение на кандидата за кредит и получи кредитираната за продуктите/услугите сума.

(4) Leds4Economy си запазва правото едностранно да удължава срока за доставка с до 7 работни дни, без да уведомява клиента за това и да удължава сроковете с повече от 7 работни дни с предварителното съгласие на последния.

(4)  Във всички случаи е възможно забавяне в посочените срокове за доставка, за което ще бъдете своевременно уведомени от страна на Leds4Economy .

(5) Leds4Economy не носи отговорност за забава на доставката, поради независещи от Leds4Economy обстоятелства, като например забавяне от страна на куриера, извършващ доставката, забрана от държавен орган, извънредни или форсмажорни обстоятелства, непреодолима сила по чл. 306 от Търговския закон.

(6) Leds4Economy има право едностранно да удължи срока за доставка или да откаже доставка на стоки или услуги в случаите, при които поръчката е заявена с плащане чрез банков превод, виртуален ПОС/карта и плащането не е заверено по сметката на продавача.

 

 

Имате ли магазин, където да се разгледат стоките, които предлагате?

 

Да, 

Работно време:

09:00 - 18:30ч с обедна почивка 12:00ч-13:00ч /Понеделник - Петък/

Телефони за поръчки, рекламации и въпроси:

02/423-23-53

Андж-ел ЕООД

office@leds4economy.com

България,

гр. София, ж.к. Надежда, бул. Ломско шосе 86

/в близост до метростанция "Надежда"/

 

Водозащитната лента в маркуч ли се намира или е по същия начин като тази която не е водозащитна, как се закрепя по същия начин със самозалепваща лента ли?Какво зарядно ми е необходимо за 60м?

Влагозащитената лента 3528 е изолирана в много тънък силиконов шлаух от всички страни /не е залята от силикон/. Захранването за нея трябва да бъде 250W, ако се използва един токов кръг. Връзването на лентата трябва да бъде успоредно /от захранване до първа линия 5мт лед лента; от захранване до втора линия 5 мт лед лента ...;, НЕ последователно със сечение на кабела МИНИМУМ 1,00. Захранването, което бих могъл да предложа е с габарити:
Дължина - 200 mm
Ширина - 110 mm
Височина - 52 mm , метално.

Закрепването на лентата става посредством двойнозалепваща 3М лепенка, но от собствен опит знам, че ще бъде необходимо използването на някакъв дребен укрепващ елемент или употреба на силикон, понеже лентата е по-тежка от невлагозащитената.

Продуктът е добавен към любими
Product added to compare.